Rodzaj Dostępne do Liczba
  WYSTAWA ZRÓB TO SAM UCZEŃ 0-III
Jeszcze niedostępne
od 4 Stycznia 2019, 19:00 (Piątek)
-
  WELCOME TO THE USA UCZEŃ IV-VIII
Jeszcze niedostępne
od 4 Stycznia 2019, 19:00 (Piątek)
-

Wszystkie zajęcia programu edukacyjnego Muzeum Emigracji w Gdyni są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

Realizują i poszerzają treści w niej zawarte. 

Równie ważne jak dostarczanie wiedzy jest dla nas kształtowanie kompetencji społecznych, kulturowych, cyfrowych czy obywatelskich u odwiedzających Muzeum uczniów.

Zapraszam: 

dnia 15-01-2018 roku 

godz. 11:45

czas trwania 60-90 minut


Wystawa: zrób to sam klasa 0-III

Zastanawiacie się jak powstaje wystawa w muzeum? 

Zapraszamy do zabawy w kuratorów i kustoszy. Odwiedzimy muzealną ekspozycję, zajrzymy do gablot i wspólnie stworzymy własną małą wystawę!Warsztaty mają na celu zapoznanie uczniów ze stałą ekspozycją muzeum oraz ze znaczeniem słowa: emigracja. Uczestnicy poprzez wejście w rolę muzealnych kuratorów, będą mieli okazję dowiedzieć się jak powstaje wystawa.

Zajęcia odbywają się w przestrzeni muzeum, na wystawie stałej oraz w sali multimedialnej.

Realizacja podstawy programowej: edukacja polonistyczna (słuchanie wypowiedzi i korzystanie z przekazywanych informacji); edukacja plastyczna (podejmowanie działalności twórczej, posługując się różnorodnymi środkami wyrazu).

Welcome to the USA klasa IV-VIII

A gdyby tak cofnąć się w czasie i wcielić się w emigrantów poszukujących szczęścia za Oceanem? Co czuli po przyjeździe do nowego kraju? Jakie przeszkody czekały na nich podczas podróży?

Podczas twórczych zajęć uczniowie dowiadują się jak wyglądała emigracja Polaków i ich pierwsze doświadczenia w wielokulturowym Nowym Jorku z początku XX stulecia. Zapoznają się również z wpływem Polaków na amerykańską kulturę.

Realizacja podstawy programowej: język polski (odczyt tekstów poprzez przekład intersemiotyczny, np. rysunek, drama, spektakl teatralny); historia (objaśnianie związków przyczynowo-skutkowych, analizowanie zjawisk i procesów historycznych); informatyka (wykorzystanie sieci komputerowej do wyszukiwania potrzebnych informacji i zasobów edukacyjnych).

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Gdyni wydarzenia Gdynia